fbpx

10 nga fjalët më të vështira për t’u shqiptuar në anglisht

Çfarë i bën fjalët angleze të vështira për t’u shqiptuar dhe shkruar?

Si një nxënës i anglishtes, mund të keni vënë re një shkëputje midis shqiptimit dhe drejtshkrimit tek disa nga fjalët në anglisht. Ndonjëherë, mënyra se si e shkruani një fjalë nuk ka të bëjë me mënyrën se si e shqiptoni atë ose anasjelltas.

 

Në aspektin gjuhësor, grafemat (fjalët e shkruara) dhe fonemat (tingujt) nuk përkojnë gjithmonë në anglisht.

Kjo ndodh kryesisht sepse gjuha angleze përdor shumë fjalë të huazuara nga gjuhë të tjera, si frëngjisht, latinisht, greqisht ose gjermanisht. Për shembull, fjala “vakum” vjen nga fjala latine “vacuus”, që do të thotë “bosh”. Kjo është arsyeja pse shkruhet me një “u” të dyfishtë.

 

Për t’i bërë gjërat edhe më konfuze, në anglisht, një shkronjë mund të bëjë tinguj të ndryshëm dhe i njëjti kombinim shkronjash mund të shqiptohet ndryshe në fjalë të ndryshme.

Shqiptimi i disa fjalëve angleze mund të lërë të hutuar edhe fjalëpunuesit më elokuentë. Këtu janë 10 fjalët më të vështira në anglisht për t’u shqiptuar, edhe për folësit amtare. Testoni njohuritë tuaja në anglisht dhe shikoni nëse mund t’i shqiptoni saktë këto fjalë. Jemi kurioz të dimë se sa keni të drejtë!

 

  1. Rural

[ˈrʊrəl]

Nuk ka asnjë mënyrë që ta shqiptoni këtë fjalë pa e përdredhur gjuhën! Dyfishi “r” i ndjekur nga një “l” kontradiktor e bën këtë fjalë në dukje të pafajshme një nga më të vështirat për t’u shqiptuar në anglisht.

 

  1. Mischievous (I djallëzuar)

[ˈmɪsʧəvəs]

Të jesh djallëzor do të thotë “të shkaktosh ose të tregosh një dëshirë për të shkaktuar telashe në një mënyrë lozonjare”. Dhe vërtet, kjo fjalë na shkakton shumë telashe kur bëhet fjalë për shqiptimin e saktë të saj. Shumica e njerëzve e shqiptojnë atë si “mis-chee-vee-us”, duke shtuar një “i” shtesë. Por jo, në fakt është “mis-chee-vus”.

 

  1. Colonel (Kolonel)

[ˈkɜrnəl]

Kjo fjalë në dukje e thjeshtë është në fakt një nga fjalët më të keqshqiptuara në anglisht, madje edhe nga folësit amtare. Vë bast se e lexoni ashtu siç është shkruar (“co-lo-nel”), apo jo? Epo, na vjen keq që ta thyejmë atë për ju, por në fakt shqiptohet: “ker-nel”. Po, nuk ka kuptim.

 

  1. Epitome (personifikim)

[ɪˈpɪtəmi]

Kjo fjalë në dukje e pafajshme është një tjetër fjalë që shkakton shumë konfuzion. Jemi të sigurt që e keni lexuar si “epi-tom”. Por jo, shqiptimi i saktë i kësaj fjale është “epi-toh-mee” Po, pavarësisht asaj që po ju thotë intuita juaj, “e” nuk hesht.

 

  1. Draught (draft)

[dræft]

Kjo është ndoshta fjala angleze më kundërintuitive për t’u shqiptuar. Shqiptimi i saktë i tij ende më ka hutuar, pavarësisht sa herë e kam thënë. Megjithatë ju mendoni se është e theksuar – më besoni, nuk është. Jo, nuk është “drot”. Është “draft”. Si në “qesh”, por me një “t” në fund.

 

  6. Hyperbole (Hiperbola)

[haɪˈpɜrbəˌli]

 

Kjo fjalë, ndoshta e njohur për ju nga klasat tuaja të matematikës, është një fjalë me origjinë greke. Dhe ashtu si me shumë fjalë të tjera me origjinë greke në anglisht, “e” në fund nuk është e heshtur. Edhe pse shumica e njerëzve e shqiptojnë gabimisht atë si “hahy-pur-bohl”, ai në fakt shqiptohet “hahy-per-buh-lee”.

 

  1. 7. Nauseous (Të përzier)

[ˈnɔʃəs]

Nëse po e shqiptoni këtë fjalë si “naw-zee-us”, atëherë po e shqiptoni gabim! Ndërsa ky shqiptim mund të duket intuitiv, ai në fakt shqiptohet “naw-shus”. Po, ne jemi dakord, marrëdhënia e drejtshkrimit me shqiptimin në anglisht nuk ka kuptim ndonjëherë.

 

  1. 8. Sixth (së gjashti)

[sɪksθ]

Ndërsa kjo është si fjala bazë, në fakt është një nga më të vështirat për t’u shqiptuar. Për shkak se sa sfiduese është shqiptimi i saktë i kombinimit të “x” dhe “th”, shumica e njerëzve thjesht e shqiptojnë gabimisht atë si “siks”.

 

  1. Thorough (I plotë)

[ˈθɜroʊ]

 

Si një nxënës i anglishtes, mund ta gjeni konfuze të bëni dallimin midis fjalëve “të plotë” dhe “përmes”. Në shkrim, ato janë shumë të ngjashme, por shqiptimi i tyre ndryshon ndjeshëm. Ndryshe nga çfarë mund të mendoni, “i plotë” nuk shqiptohet si “i hedhur”. Shqiptimi i saktë është “thuh-ruh”.

 

  1. Worcestershire sauce (Salcë Worcestershire)

[ˈwʊstəʃər sɔs]

Ne jemi gati të vëmë bast që ju po e shqiptoni atë “Wor-cest-er-shi-er”. Sidoqoftë, shqiptimi i saktë është “Woo-ster-sher”. Thjesht harroni për rrokjen “ces”.