fbpx

Kurset

Kurse për të rritur
Kurse për të rritur
A dëshironi të perfeksiononi komunikimin në gjuhën angleze dhe aftësitë për prezantim në publik?
Kurse të komunikimit
Kurse të komunikimit
Perfeksiononi komunikimin në gjuhën angleze me metodën më efektive, me profesorë ndërkombëtar nga Anglia apo Australia.
Kurse për fëmijë
Kurse për fëmijë
Anglia Academy Kosovo sjell Kurse të Gjuhës Angleze me metodën më efektive të të mësuarit, duke përfshirë klasa të komunikimit me PROFESORË NDËRKOMBËTAR.

ANGLIA SUMMER SCHOOL 2023

Anglia Summer School për 16 vite me rradhë ka transformuar jetën e mijëra fëmijëve përmes mësimit joformal të Gjuhës Angleze me profesorë nderkombëtar. Suksesi i programit tonë bazohet në aplikimin e kurrikulës në mësim të personalizuar për secilin fëmijë. Që nga 2006, si shkolla verore nr. 1 në vend, programi ynë ka fucizuar fëmijët të flasin dhe ëndërrojnë në gjuhën angleze përmes lojërave dhe aktiviteve jo formale. Përmes programit tonë, fëmijet kanë zhvilluar shkathtësitë e zgjidhjes së problemeve, programi ka treguar ndikim pozitiv në mirëqenien psiko-sociale te fëmijët, vetbesim, zhvillimin e shkathtësive të komunikimit, kreativitet, punën në grup, dhe bashkë-jetesën me natyrën.

No alts

04

Korrik

Shkolla Verore Anglia 2022

05

Mars

Trajnim për mësimdhënës të gjuhës angleze

12

Mars

Sesioni i testimit për certifikim ndërkombëtar

Blog