fbpx

4 Këshilla për të mësuar anglisht

 

Shpejt shqyrtoni informacione të rëndësishme të reja pak para se të shkoni në shtrat.

 

Hulumtimet kanë treguar se truri ynë përpunon informacionin që është i freskët në trurin tonë ndërsa flemë. Me pak kohë (kjo do të thotë shumë shpejt – vetëm një shikim në atë që po punoni për momentin) duke kaluar disa stërvitje, lexim, etj para se të shkoni për të fjetur, truri juaj do të punojë larg në këtë informacion ndërsa ju fle!

Ide të tjera se si vepron truri juaj

Ndërsa bëni ushtrime dhe vetëm në shtëpi ose në dhomën tuaj, flisni anglisht me zë të lartë.

 

Lidhni muskujt e fytyrës tuaj me informacionin në kokën tuaj. Ashtu si të kuptuarit e bazës së tenisit nuk ju bën një lojtar të madh të tenisit, të kuptuarit e rregullave të gramatikës nuk do të thotë që ju mund të flisni mirë anglisht mirë. Duhet të praktikosh shpesh aktin e të folurit.

Duke folur për veten në shtëpi dhe duke lexuar ushtrimet që po bëni, do të ndihmoni të lidhni trurin tuaj me muskujt tuaj të fytyrës dhe të përmirësoni shqiptimin dhe të bëni njohuritë tuaja aktive.

Bëni pesë deri në dhjetë minuta dëgjim të paktën katër herë në javë.

 

Në të kaluarën, vendosa që të kisha nevojë për t’u përshtatur dhe për të shkuar vrapin – zakonisht tre ose katër milje.

Epo, pasi nuk kanë bërë asgjë për shumë muaj, ato tre ose katër milje me të vërtetë lëndohen! Nuk kam nevojë të them, nuk shkova me vrap për disa muaj!

Mësoni të kuptoni anglishten e folur mirë është shumë e ngjashme. Nëse vendosni që do të punoni shumë dhe do të dëgjoni dy orë, shanset janë që nuk do të bëni ushtrime shtesë të dëgjimit në çdo kohë. Nëse në anën tjetër, filloni ngadalë dhe dëgjoni shpesh, do të jetë më e lehtë të zhvilloni zakonin e dëgjimit të anglishtes në baza të rregullta.

Shikoni situatat në të cilat duhet të flisni / lexoni / dëgjoni anglisht

 

Kjo është ndoshta maja më e rëndësishme. Ju duhet të përdorni gjuhën angleze në një situatë “të vërtetë”. Mësimi i anglishtes në një klasë është i rëndësishëm, por duke vënë njohuritë tuaja në gjuhën angleze në praktikë në situata reale, do të përmirësojë rrjedhshmërinë tuaj në të folur në gjuhën angleze. Nëse nuk dini për ndonjë situatë të “jetës reale”, krijoni ato të reja për veten duke përdorur Internetin për të dëgjuar lajmet, për të shkruar përgjigje në gjuhën angleze, për të shkëmbyer email në anglisht me shokët e emailit etj.

Për të pasur aftësi të mira në kuptimin e dëgjimit në anglisht dhe për të folur në mënyrë të rrjedhshme, nxënësi duhet të praktikojë dëgjimin e ndihmave audio dhe video në anglisht (dialog, tekstet tematike dhe tregimet narrative). Është e preferueshme që të ketë transkripte në anglisht të materialeve audio dhe video. Unë sugjeroj që nxënësit praktikojnë kuptimin e dëgjimit me foljen e mëtejme në rendin e mëposhtëm:

Nxënësit duhet të dëgjojnë çdo fjali disa herë. Në të njëjtën kohë ata duhet të shohin secilën fjali në transkriptin.

Nxënësit duhet të sigurohen që kuptojnë gjithçka në mënyrë të qartë në secilën fjali në lidhje me shqiptimin, fjalorin dhe gramatikën.

Pa shikuar në transkript, nxënësit duhet të përpiqen të përsërisin çdo fjali (thonë me zë të lartë) pikërisht ashtu siç e dëgjuan. Pa qenë në gjendje të përsërisë një fjali, një nxënës nuk mund ta kuptojë atë.

Pastaj është e domosdoshme që nxënësit të dëgjojnë atë bisedë të veçantë ose tekst (histori) në paragrafë të shkurtër ose pjesë, thoni çdo paragraf me zë dhe krahasoni me transkriptin.

Së fundi, është e domosdoshme që nxënësit të dëgjojnë të gjithë bisedën ose historinë pa ndërprerje disa herë dhe të përpiqen të tregojnë përmbajtjen e tërë bisedës ose tekstit (histori) që dëgjuan. Ata mund të shkruajnë fjalë dhe fraza kyçe ose ide kryesore si një plan ose pyetje në atë dialog apo tekst të veçantë për t’i bërë më të lehtë ato për të përcjellë përmbajtjen e tyre në gjuhën angleze. Është e rëndësishme për nxënësit të krahasojnë atë që ata i thanë transkriptit.