fbpx

Pse fëmija juaj duhet të jetë pjesë e Anglia Summer School këtë verë?

Shkëputja verore e shkollës është periudhë e gjatë si për prindërit ashtu dhe për fëmijët, dhe përpjekja për të gjetur mënyrën më të mirë për ta kaluar këtë periudhë në mënyrën më të mirë të mundshme është sfidë.

Mbajtja e fëmijëve në shtëpi dhe përpjekja për t’i argëtuar ata duke qenë aktivë dhe në dinamikat e tjera profesionale ashtu si personale, ose dërgimi i tyre tek një anëtar i familjes nuk është aq i frytshëm sa do të dëshironte një prind? Kështu, shkolla verore është një opsion për të cilin ju duhet të mendoni. Përderisa jeni duke bërë perzgjedhjen, por nuk jeni plotësisht të sigurt se çfarë nënkupton shkolla verore ose nëse është zgjedhja e duhur për fëmijën tuaj merrni parasysh këto anë pozitive që Anglia Summer School ofron në një shkollë verore.

 

Anglia Summer School është një program akademik që fëmijët mund të ndjekin gjatë pushimit të tyre veror. Programet verore kanë aktivitete argëtuese në natyrë si dhe ato akademike të cilat zhvillojnë aftësitë motorike të fëmijës suaj, IQ dhe EQ si një komponent shumë i rëndësishëm në individualizmin dhe rritjen e fëmijës suaj. Kjo shkollë verore  ofron këto benefite për fëmijët pjesëmarrës:

 

  • Edukimin dhe mësimin e vazhdueshëm

Anglia Summer School inkurajon fëmijët që të vazhdojnë të mësojnë dhe të përfshihen në aktivitete edukative gjatë muajve të verës. Kampet verore në Anglia janë mënyra e përsosur për ta mbajtur mendjen e fëmijës tuaj aktive gjatë pushimit të gjatë nga shkolla. Fëmijët kalojnë në stacione mësimnxënje që fokusohen në fusha të ndryshme, si historia, kultura, gjeografia dhe shkenca. Mësuesit tanë të trajnuar krijojnë aktivitete tërheqëse që i ndihmojnë fëmijët të mësojnë gjëra të reja dhe të lidhen me bashkëmoshatarët e tyre.

 

  • Zhvillon aftësitë sociale

Anglia Summer School u mundëson fëmijëve të praktikojnë dhe zhvillojnë aftësitë sociale. Ata do të kenë mundësinë të ndërveprojnë me bashkëmoshatarët dhe të krijojnë miqësi të reja, duke i lejuar ata të përmirësojnë aftësitë e tyre për ndërtimin e marrëdhënieve jashtë shkollës. Qoftë nëpërmjet aktiviteteve në grup, lojërave, mësimit ose thjesht kalimit të kohës me bashkëmoshatarët e tyre, shkolla verore tek Anglia Academy u lejon fëmijëve të zhvillojnë aftësitë sociale që u nevojiten për të pasur sukses në shkollë dhe më gjerë.

 

  • I mban fëmijët aktivë

Anglia Summer School është një mënyrë e shkëlqyer për t’i mbajtur fëmijët aktivë dhe të angazhuar në aktivitet fizike. Në shkollën tonë ka diçka për çdo fëmijë nga ecja dhe noti, te artet dhe zanatet. Fëmijët do të kenë mundësinë të provojnë aktivitete të reja në natyrë, të ushtrojnë dhe të eksplorojnë përvoja të reja.

 

 

  • Përmirëson vetëvlerësimin

Anglia Summer School u ofron fëmijëve mundësi të provojnë gjëra të reja, të bëjnë miq të rinj dhe të përjetojnë një mjedis të ri. Këto përvoja dhe sfida të reja ndërtojnë vetëbesimin tek fëmijët, gjë që është rrënjësore për zhvillimin dhe mirëqenien e tyre të përgjithshme. Pavarësisht nëse provon një aktivitet të ri ose udhëheqë një grup, shkolla jonë verore u ofron fëmijëve mundësi të dalin nga zonat e tyre të rehatisë dhe të ndërtojnë vetëvlerësimin e tyre.

 

  • Redukton kohën në paisjet elektronike

Anglia Summer School është një mënyrë e shkëlqyer për të ndihmuar në reduktimin e kohës para ekranit. Fëmijët do të jenë të zënë me aktivitete, kështu që ata do të kalojnë më pak kohë para ekraneve dhe më shumë kohë duke ndërvepruar me bashkëmoshatarët dhe botën përreth tyre. Të qenit jashtë dhe të përjetosh jetën pa prizë dhe pa paisjen elektronike është thelbësore për shëndetin mendor të fëmijës suaj. Shkolla verore tek Anglia Academy ofron përvoja të botës reale për të ndihmuar fëmijën tuaj të mësojë dhe të rritet pa pajisjet e tyre elektronike.

 

  • Inkurajon punën në grup

Anglia Summer School është një vend i shkëlqyer për fëmijët që të mësojnë rreth punës ekipore. Pavarësisht nëse është duke punuar së bashku në një lojë ose enigmë apo duke marrë pjesë në një sport ekipor, kampi i ndihmon fëmijët të kuptojnë vlerën e bashkëpunimit dhe bashkëpunimit. Puna ekipore çon në zhvillimin e lidhjeve të vlefshme dhe mund t’i ndihmojë fëmijët të krijojnë marrëdhënie me bashkëmoshatarët e tyre.

 

  • Frymëzon pavarësinë

Anglia Summer School  u ofron fëmijëve mundësinë të jenë të pavarur dhe të marrin vendime pa një prind pranë tyre. Fëmijët do të mësojnë të lundrojnë në situata të reja dhe me njerëz të rinj. Shkolla verore i lejon fëmijët të dalin nga zona e tyre të rehatisë në një mjedis të sigurt ku mund të eksplorojnë dhe zbulojnë interesa të reja.