fbpx

Gabimet e zakonshme në shqiptimin e fjalëve në gjuhën angleze

Cilat janë gabimet e zakonshme në shqiptimin e fjalëve në gjuhën angleze?

Si hap fillestar për të mësuar një gjuhë është mësimi i alfabetit të gjuhës përkatëse. Duke qenë se alfabetet janë blloqet ndërtuese të fjalëformimit, ato shërbejnë si themeli i të gjithë komunikimit gjuhësor. Për ta thënë ndryshe, duhet ta keni më të lehtë të shqiptoni fjalët pasi të keni zotëruar alfabetin…Por me gjuhën angleze nuk ndodh cdo herë kështu.

A është për mollën (Apple), na është mësuar të gjithëve që në mësimin e parë të anglishtes. Megjithatë ne shpesh e anashkalojmë faktin që standardet e shqiptimit në anglisht janë mjaft të çrregullta. Dy shkronja identike në një fjalë si “mollë” (apple) duhet të tregojnë qartë se shkronja që është dyfishuar po theksohet.

Fatkeqësisht, anglishtja shpesh bëhet jashtëzakonisht konfuze. Edhe pse fjala “mollë” (apple) është shkruar me dy “p”, ka vetëm një tingull “p” në të. Bashkëtingëlloret përsëriten me fjalë që kanë vetëm një tingull, si p.sh. happy, mother, fat, scruffy, buggy, funny, bully etj. Metoda e saktë për të shqiptuar secilën prej këtyre fjalëve është të shqiptoni shkronjat e përsëritura sikur të ishin përdorur vetëm një herë. Pra, fjala “funny” tingëllon saktësisht e njëjtë me “money” edhe pse në fjalën “funny” shkronja “n” është e dyfishuar.

Edhe bashkëtingëlloret kanë veçori. Në varësi të fjalës, të njëjtat shkronja shqiptohen ndryshe. Këtu janë disa shembuj klasikë: gum and gem, core and cite, salt and sugar, ëhole and ëhere, hot and hour, thick and there.  Në këta shembuj vërejmë që bashkëtingollet e njëjta në fjalë të ndryshme, shqiptohen ndryshe.

Pas bashkëtingëlloreve, anglishtja përmban pesë zanore, të cilat janë A, E, I, O dhe U. Edhe pse ka vetëm pesë zanore, çdo shkronjë ka një numër tingujsh zanoresh shtesë. Le të shqyrtojmë disa prej tyre:

A – car, bake, ball, ago, act.

E – egg, economy, barber.

I – igloo, ice, idiom.

O – ox, oval, for, one.

Secila prej këtyre fjalëve ka një tingull të veçantë për zanoren përkatëse. Më në fund, arrijmë te shkronja Y. Megjithëse nuk është një zanore në kuptimin më të rreptë, ajo zakonisht sillet si e tillë. Megjithatë, kjo shkronjë shkakton konfuzitet kur e shohim atë në disa fjalë të caktuara, si p.sh: yacht, try, plenty, tryst, and tray.

Këto janë vetëm disa nga gabimet që bëjnë shumë folës të anglishtes jo-amtare kur mësojnë gjuhën. Sidoqoftë, mos u trembni; edhe folësit më të aftë të gjuhës angleze luftojnë për të kuptuar nuancat dhe ligjet e kësaj gjuhe. Këshillohet që të flisni dhe të lexoni më shumë dhe kini parasysh këta shembuj kur hasni fjalë të reja. Si rezultat i kësaj, do të jeni më të ekspozuar ndaj anglishtes dhe do të zhvilloni një zotërim të fortë të gjuhës.

Mos kini frikë të bëni gabime pasi vetëm do të rriteni prej tyre dhe do të përfitoni nga përvoja.