fbpx

Gramatika – e mbivlerësuar apo shtylla kurrizore e mësimit të gjuhës angleze?

 

Gramatika është tingulli, struktura dhe sistemi i kuptimit të gjuhës. Të gjitha gjuhët kanë gramatikë dhe secila gjuhë ka gramatikën e saj. Njerëzit që flasin të njëjtën gjuhë janë në gjendje të komunikojnë sepse e njohin natyrshëm sistemin gramatikor të asaj gjuhe – domethënë rregullat e kuptimit.

Gramatika për studentët që janë folës amtarë të anglishtes tashmë është një fushë e njohur për ta. Ata njohin tingujt e fjalëve angleze, kuptimet e atyre fjalëve dhe mënyrat e ndryshme të bashkimit të fjalëve për të krijuar fjali kuptimplota. Megjithatë, edhe pse studentët mund të jenë folës efektivë të anglishtes, ata kanë nevojë për udhëzime për t’u bërë shkrimtarë efektivë. Ata duhet të mësojnë se si të transferojnë njohuritë e tyre për konceptet gramatikore nga gjuha e folur në gjuhën e shkruar.

Gramatika në gjuhësi, është një grup rregullash strukturore që ndikojnë në përbërjen e fjalive, frazave dhe fjalëve në çdo gjuhë të caktuar. Është studimi dhe përshkrimi sistematik i një gjuhe dhe na ndihmon të kuptojmë se si fjalët dhe pjesët përbërëse të tyre kombinohen për të formuar fjali. Disa njerëz mendojnë se gramatika e saktë e anglishtes ka rëndësi vetëm për mësuesit dhe nuk ka rëndësi reale në jetën e përditshme. Kjo, sigurisht, nuk është e vërtetë.

Gramatika, pavarësisht nga vendi apo gjuha, është baza e komunikimit. Rregullat gramatikore mund t’i ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë zakonin e të menduarit në mënyrë logjike dhe të qartë. Pas studimit të gramatikës, nxënësit janë në gjendje të bëhen më të saktë kur flasin një gjuhë. Pa gramatikë të mirë, komunikimi i qartë është i pamundur.

Gramatika e duhur ju privon nga keqkuptimet gjatë shprehjes së mendimeve dhe ideve tuaja. Një person me aftësi të dobëta gramatikore mund të krijojë një përshtypje negative për të tjerët. Përshtypjet e para mund të jenë të qëndrueshme dhe mund të fshehin gjykimin e vërtetë të karakterit. Disa njerëz e konsiderojnë gramatikën e mirë si një shenjë inteligjence dhe edukimi.

Mos lejoni që të huajt të krijojnë një përshtypje negative për ju bazuar në aftësitë tuaja të dobëta të komunikimit. Gramatika përmirëson zhvillimin e rrjedhshmërisë. Kur një person ka mësuar gramatikën, do ta ketë më të lehtë që të dijë të organizojë dhe të shprehë idetë në mendjen e tij pa vështirësi. Si rezultat, ata do të jenë në gjendje të flasin, lexojnë dhe shkruajnë gjuhën më rrjedhshëm.

Gramatika dhe fjalori nuk janë aftësi gjuhësore. Ato janë komponentë gjuhësorë që janë thelbësorë për zotërimin e të katër aftësive. Ju nuk mund të përdorni asnjë aftësi gjuhësore pa përdorur gramatikë dhe fjalor. Gramatika nuk është një qëllim në vetvete, por është një mjet për një qëllim – për të përmirësuar aftësitë e nxënësve në katër aftësitë gjuhësore.

Gramatika është shtylla kurrizore e gjuhës dhe pa të, teksti i prodhuar, qoftë i folur apo i shkruar, do të klasifikohet me shumë emërtime negative: i dobët, i paarsimuar, i pakuptueshëm ose thjesht që nuk i përket gjuhës angleze.

Një mënyrë për të përmirësuar gramatikën tuaj është të lexoni më shumë në anglisht. Sa më shumë të lexoni, aq më shumë përmirësoni gramatikën dhe fjalorin tuaj. Mund të jetë e lodhshme dhe e vështirë për të kuptuar gjithçka, por ky është një hap që nuk mund ta anashkaloni nëse doni të përmirësoheni në gramatikë. Leximi ju ndihmon të shihni se si funksionon anglishtja dhe si funksionon gramatika.

Qëllimi i gramatikës së një gjuhe është të paraqesë një përshkrim teorik të sistemit të saj gramatikor. Mësimi i gramatikës angleze dhe përdorimi i saktë i saj kërkon shumë kohë, përpjekje dhe praktikë.

Dëgjimi i të tjerëve që përdorin anglisht mirë dhe shikimi i televizorit ndihmon gjithashtu. Funksionon më mirë nëse shikoni atë që ju intereson vërtet. Mos harroni se anglishtja e folur në Amerikë është e ndryshme nga ajo që flitet në Angli. Disa pjesë të drejtshkrimit dhe gramatikës janë të ndryshme midis dy vendeve.

Sigurohuni që të punoni rregullisht me të gjitha ushtrimet tuaja gramatikore në librin tuaj të kursit apo shkollës. Për të mësuar mirë gramatikën e gjuhës angleze, do t’ju duhet të praktikoni çdo pikë gramatikore derisa ta përdorni