fbpx

Lojërat dhe 5 përfitimet mbresëlënëse në mësimin e gjuhës angleze.

Lojërat janë një nga komponentët më të rëndësishëm në klasë. Ato përfshijnë aktivitete që kanë qëllime dhe rregulla e në të njëjtën kohë argëtuese. Ka shumë përfitime për të luajtur lojëra në klasë. Nxënësit mund të praktikojnë aftësi të rëndësishme duke luajtur një lojë edukative në një grup të vogël ose me një partner.

 

 Lojërat e të gjithë klasës janë mjete të shkëlqyera për të rishikuar aftësitë për një test ose në fund të njësisë. Kur nxënësit kanë nevojë për një pushim të trurit ose gjatë një pushimi të brendshëm, lojërat e veprimit funksionojnë në mënyrë të përsosur. Lojërat mund të jepen për detyra shtëpie për të ofruar praktikë argëtuese, tërheqëse dhe të diferencuar. Lojërat mund të luhen në të gjitha lëndët dhe në të gjitha nivelet e klasave. Lojërat janë argëtuese po aq sa edhe të dobishme. Pra, lojërat kanë përfitime mbresëlënëse në mësimin e gjuhës angleze. Ja disa nga faktorët kyq të lojërave në klasë:

 

  1. Lojërat janë motivuese dhe tërheqëse për studentët

Luajtja e lojërave në klasë rrit motivimin e përgjithshëm. Duke luajtur lojëra, nxënësit bëhen më të motivuar për të mësuar, për t’u kushtuar vëmendje dhe për të marrë pjesë në detyrat e përcaktuara. Lojërat i ndihmojnë studentët të bëhen pjesë e një ekipi si dhe të marrin përgjegjësinë për mësimin e tyre. duke luajtur lojëra krijon një qëndrim pozitiv ndaj të mësuarit. Sjellja në klasë përmirësohet shumë kur nxënësit janë të lumtur dhe të angazhuar. Ata emocionohen kur fillojnë të luajnë lojëra, madje harrojnë se po mësojnë.

Kështu, lojërat mund të jenë gjithashtu një mjet i shkëlqyer për menaxhimin e klasës, duke ndihmuar në motivimin e një klase. Lojërat shpesh janë dukshëm më efektive në nxitjen e përfshirjes së nxënësve në mësim. Pjesëmarrësit në lojëra kanë një motivim të brendshëm për të fituar. Kjo lëvizje i mban ata të sintonizuar me mësimin dhe të mësuarin gjatë gjithë aktivitetit. Lojërat gjithashtu i lejojnë studentët të ndërveprojnë me materialin në mënyrë praktike, në vend që thjesht t’u prezantohet informacioni dhe t’u kërkohet ta ruajnë atë.

 

  1. Lojërat rrisin të nxënit

Nxënësit mësojnë shumë më tepër duke luajtur një lojë sesa duke bërë një fletë pune. Studentët jo vetëm që mësojnë përmbajtjen, por ata zhvillojnë aftësitë e zgjidhjes së problemeve dhe të të menduarit kritik. Nxënësit duhet të përdorin njohjen mendore pasi zbatojnë një sërë strategjish në një lojë. Lojërat e preferuara do të luhen pa pushim duke u ofruar studentëve praktikë të rëndësishme aftësish ndërsa ata janë duke u argëtuar. Nëpërmjet lojërave, nxënësit mund të mësojnë një sërë aftësish të rëndësishme. Ka aftësi të panumërta që studentët mund të zhvillojnë përmes lojës, si aftësitë e të menduarit kritik, kreativiteti, puna në grup dhe aftësitë e mira sportive.

 

Përveç kësaj, të luash lojëra në klasë është gjithmonë argëtim i madh. Kur luani një lojë, prodhohen endorfina që stimulojnë trurin dhe u japin studentëve një ndjenjë euforie. Kjo ndjenjë euforie krijon një ndjenjë të madhe lumturie dhe emocioni për studentët në klasë, duke zhvilluar një mjedis pozitiv mësimi

 

  1. Lojërat i bëjnë nxënësit më pak stresues.

Përpjekja për t’iu përgjigjur pyetjeve në një fletë pune ose për të prodhuar një faqe teksti mund të jetë mjaft e frikshme dhe stresuese për disa studentë. Mund të krijojë gjithashtu një perceptim negativ për mjedisin mësimor të studentëve. Si një alternativë ndaj fletëve të punës, lojërat mund të përdoren si një mënyrë më pak stresuese për studentët për të demonstruar njohuritë, aftësitë dhe të kuptuarit e tyre për një temë. Të qenit më pak të stresuar do t’i ndihmojë studentët të kenë një perceptim më pozitiv për mjedisin e tyre të të mësuarit dhe të japin një tregues të vërtetë të të nxënit të tyre.

 

  1. Lojërat janë një mënyrë e mirë për të rishikuar mësimin që mësuesit e kanë trajtuar tashmë.

Lojëra të njohura si ‘Kthehu në tabelë’ (në të cilat një student ulet me shpinën në tabelë dhe duhet të gjejë fjalën e shkruar në të nga të dhënat e shokëve të skuadrës), loja me hamendje, dhe ‘gara në dërrasë’ (ku studentët garojnë me njëri-tjetrin nëpër klasë për të shkruar përgjigjen e pyetjes suaj në tabelë) mund të jenë mënyra efektive për të rishikuar një temë të mëparshme. Ata i lejojnë mësuesit t’u kujtojnë nxënësve të tyre se çfarë u trajtua në mësimin e mëparshëm dhe u ofrojnë atyre që mungonin një shans për të kapur hapin.

 

  1. Lojërat ndihmojnë mësuesit të jenë më shpikës.

Përshtatja dhe krijimi i lojërave për klasën është një mënyrë e mirë që mësuesit të krijojnë strategji të reja dhe të shtojnë më shumë larmi në planet e tyre tipike të mësimit. Krijimi i lojërave i ka ndihmuar mësuesit të zhvillohen si njerëz të menduar dhe reflektues. Kur mësuesit ngecnin duke ripërdorur aktivitetet e lojës përsëri dhe përsëri. Ata duhet të lëvizin jashtë zonës së tyre të rehatisë për të gjetur ose krijuar disa lojëra të reja imagjinative për klasat e tyre.