fbpx

Si ndikon personaliteti juaj në përvetësimin e gjuhës angleze?

A keni menduar ndonjëherë pse disa njerëz kanë aftësi aq të mira komunikuese të gjuhës angleze, por shkruajnë keq? Ose pse disa njerëz duket se kuptojnë gjithçka që dëgjojnë, por ngecin në të folur? Ose pse disa njerëz duket se janë në gjendje të flasin kaq shpejt në anglisht, por kanë probleme me gramatikën? Ndoshta i gjithë ky ndryshim shkaktohet nga dallimet në personalitetet e njerëzve.

Nga këndvështrimi i mësimdhënësit, dihen që disa aspekte të mësimit të një gjuhe janë më argëtuese dhe më të lehta për studentët. Me studentët tanë, ne kemi vënë re gjithashtu një marrëdhënie midis personalitetit të studentëve dhe pikave të forta të gjuhës angleze.

 

success in foreign language learning

 

Le të shohim dy aspekte të personalitetit që mund të ndikojnë në mësimin e gjuhës angleze:

Tipari i parë i personalitetit është një tendencë për të qenë ose i shoqërueshëm ose i turpshëm. Nxënësit që janë të shoqërueshëm priren të pëlqejnë të flasin dhe motivohen duke folur dhe ndërvepruar me njerëz të tjerë. Nxënësit e turpshëm janë shpesh e kundërta dhe kënaqen me leximin dhe studimin e gjuhës.

Tipari i dytë i personalitetit është tendenca për t’iu qasur të mësuarit në mënyrë analitike ose intuitive. Njerëzit që janë analitik priren t’i kuptojnë gjërat duke i zbërthyer dhe duke kuptuar logjikën e asaj çështjeje. Ndonjëherë ata kuptojnë gjëra që nuk mund t’i shpjegojnë. Në mësimin e anglishtes, një mendimtar analitik ka më shumë gjasa të mësojë duke përkthyer fjalë dhe duke mësuar rregullat gramatikore sesa një mendimtar intuitiv. Në të kundërt, një mendimtar intuitiv, do të vinte re se si përdoret një fjalë ose strukturë gramatikore dhe mund të mëson duke imituar mënyrën se si shkruajnë dhe flasin anglisht folësit.

Këshilla për lloje të ndryshme personaliteti:

I shoqërueshëm dhe analitik – Njerëzit që janë të shoqërueshëm dhe analitik zakonisht kënaqen kur flasin anglisht. Ata mund të mësojnë gramatikë dhe ta zbatojnë atë mjaft lehtë, veçanërisht kur gramatika përputhet me rregullat.

Këshillë për këtë lloj: Mos e lejoni veten të mbështeteni shumë në përkthime. Mundohuni të vini re përjashtime nga rregullat dhe mënyra të papritura të zbatimit të rregullave.

I turpshëm dhe analitik – Njerëzit që janë të turpshëm dhe analitik shpesh thonë se mund të shkruajnë mirë në anglisht. Kur njihen me një rregull të ri gramatikor, ata mund ta kuptojnë atë dhe ta zbatojnë lehtësisht. Krahasuar me llojet e tjera të personalitetit, njerëzit që janë të turpshëm dhe analitikë, priren t’i kushtojnë vëmendje të madhe kur dëgjojnë. Ata mund të kenë aftësi të mira të dëgjimit. Në mësimet e bisedës, ata priren të preferojnë mësime në grupe të vogla ose individualisht.

Këshillë për këtë lloj: Përpiquni t’i thoni gjërat edhe nëse nuk dini fjalët ose gramatikën e duhur. Mos qëndroni vetëm në gjërat që dini t’i thoni saktë. Është e rëndësishme të gjeni një mjedis në të cilin të praktikosh të folurin që është i rehatshëm. Mësimet private ose në grupe të vogla janë një mënyrë e shkëlqyer për ta arritur këtë.

I shoqërueshëm dhe intuitiv – Rrjedhshmëria është miku juaj! Njerëzit me një kombinim të një personaliteti të jashtëzakonshëm dhe të menduarit intuitiv kanë disa avantazhe të mëdha për të mësuar anglishten e folur. Ky lloj studenti mund të thithë shumë informacione duke qenë rreth anglishtes dhe duke dëgjuar se si të tjerët e flasin atë. Ata kanë më pak frikë se shumica e njerëzve për të thënë gjëra që mund të mos jenë të formuluara në mënyrë perfekte. Megjithatë, ata shpesh kanë vështirësi në përdorimin e gramatikës së saktë, e cila mund të ndërhyjë në komunikim. Shkrimi mund të jetë gjithashtu një punë e përditshme për këtë lloj personaliteti.

Këshillë për këtë lloj: Përpiquni të balanconi të mësuarit në mënyrat që ju pëlqen me disa punë të qëllimshme mbi gramatikën dhe saktësinë tuaj. Do të kënaqeni duke mësuar duke shikuar televizor anglishtfolës.

I turpshëm dhe intuitiv – Ky tip personaliteti është krijuar për të kuptuar dëgjimin! Të kuptuarit e të dëgjuarit është një nga gjërat më të vështira për t’u zotëruar. Studentët e turpshëm intuitivë mund të kuptojnë kuptimin e shumë gjërave nga konteksti. Ky lloj personaliteti vëren se si përdoren fjalët dhe jo vetëm si t’i përkthen ato. Në përgjithësi, të shkruarit është shumë më e lehtë sesa të flasësh për studentët e turpshëm intuitiv. Ata priren të mësojnë mirë në grupe të vogla ose mësime private.

Këshillë për këtë lloj: Mos e lini veten të frikësoheni! Ju ndoshta jeni shumë më mirë nga sa mendoni. Bëni gjëra për të ndërtuar besimin tuaj dhe praktikoni të folurit. Mësimet tona private ose Klubi i Bisedave në grup të vogël ofron një mjedis të sigurt me mësues mbështetës.