fbpx

Rritja e shpejtësisë dhe e të kuptuarit të leximit

Të lexuarit në mënyrë efektive është një aftësi thelbësore, pavarësisht nëse jeni student apo thjesht lexoni për kurreshtje. Siç vuri në dukje me mençuri, Harry Truman, jo të gjithë lexuesit janë udhëheqës, por të gjithë udhëheqësit janë në fakt lexues. Në kërkim të dijes, Walt Disney theksoi se thesaret e gjetura në libra tejkalojnë edhe plaçkën më të lakmuar të piratëve. Megjithatë, sistemi ynë arsimor shpesh dështon të na mësojë se si të lexojmë në mënyrë efikase, duke i lënë shumë studentë të ndihen të mbingarkuar nga detyrat e tyre të leximit.

Në këtë artikull, unë ndaj njohuritë e mbledhura nga Edutopia, një portal arsimor kryesor në SHBA. Këto strategji do t’ju ndihmojnë të përshpejtoni shpejtësinë e leximit duke rritur të kuptuarit.

Mendo shpejt
Kur lexoni, është e domosdoshme të hiqni dorë nga shpërqendrimet dhe kufizimet e vetë-imponuara. Mos u pengoni nga mendimet  si ‘Unë nuk jam një lexues i shpejtë’ përkundrazi t’i qaseni leximit me një mentalitet energjik. Të lexuarit më shpejt është një aftësi që kërkon praktikë të përditshme, njëlloj si ushtrimet në palestër. Për më tepër, fëmijët janë ata që mësojnë më shpejt sepse ata sjellin emocion, habi dhe kuriozitet në përvojat e tyre të të mësuarit. Për të rritur efikasitetin tuaj të të mësuarit, përpiquni të imitoni këtë gjendje për të mësuar më shpejt dhe në mënyrë më efektive. Qasuni leximit tuaj me synimin për të mësuar materialin. Kjo qasje inkurajon vëmendje më të kujdesshme dhe më të thellë të kuptuarit. Nëse nuk keni kujt t’i mësoni, shpjegoni materialin një objekti të pajetë ose vetes.

Përdorni një shënjestrues vizual
Përdorni një stilolaps ose gishtin tuaj tregues si një udhëzues vizual për të parandaluar humbjen e vendit tuaj në faqe, gjë që mund të ngadalësojë ndjeshëm leximin tuaj. Në vend që thjesht të lëvizni gishtin përgjatë faqes, angazhoni të gjithë krahun tuaj. Kjo minimizon lodhjen dhe parehatinë gjatë seancave të zgjatura të leximit. Mbani një qëndrim të drejtë gjatë leximit. Kjo lejon që mushkëritë tuaja të zgjerohen plotësisht, duke lehtësuar frymëmarrjen më të mirë dhe përmirësimin e fokusit.

Indentimi
Shfrytëzojeni vizionin tuaj periferik për të filluar të lexoni pak larg kufirit të majtë dhe të përfundoni pak larg nga diferenca e djathtë. Kjo teknikë mund të rrisë shpejtësinë tuaj të leximit. Përmirësoni shikimin tuaj periferik me ushtrime paraprake. Jim Kwik rekomandon gjurmimin e simbolit ∞ me gishtin tuaj për rreth një minutë përpara se të lexoni për të përgatitur shikimin tuaj periferik.

Për të rritur shpejtësinë e leximit, praktikoni zvogëlimin e numrit të ndalesave duke përdorur vizionin periferik për të lexuar grupe fjalësh menjëherë. Në thelb, nuk keni nevojë të lexoni një fjalë në të njëjtën kohë. Për të praktikuar këtë teknikë, ndajeni faqen e librit tuaj në tre ose katër rreshta, në varësi të gjerësisë së faqes. Krijoni tre pika në krye të faqes për të shënuar këto ndarje dhe imagjinoni vija vertikale që shtrihen deri poshtë. Në vend që të tërhiqni gishtin përgjatë gjithë vijës, lëvizni gishtin në këto pika, duke reduktuar fiksimet e syve tuaj në vetëm tre
ndalesa.

Uleni nënvokalizimin
Nënvokalizimi është zëri i brendshëm që lexon çdo fjalë me zë të lartë. Nëse shqiptoni çdo fjalë mendërisht, shpejtësia juaj e leximit është e kufizuar nga ritmi juaj i të folurit dhe jo nga ritmi i të menduarit. Mbani në mend se afërsisht 95% e fjalëve janë fjalë pamore, që do të thotë se ju i njihni ato nga shikimi dhe jo nga zëri. Për më tepër, shumë fjalë janë fjalë plotësuese (p.sh., dhe, atje). Merrni parasysh një teknikë për të reduktuar nënvokalizimin: thuani në heshtje ‘1-2-3’ ndërsa lexoni. Fillimisht, mund të jetë sfiduese dhe të ndikojë në të kuptuarit, por me praktikë, ju do të përshtateni. Është e rëndësishme të theksohet se mund të mos e eliminoni plotësisht nënvokalizimin, as nuk është gjithmonë i nevojshëm. Nënvokalizimi mund të jetë i përshtatshëm kur lexoni përmbajtje të panjohura ose teknike, pasi ndihmon të kuptuarit.

Praktikoni stilin 4-3-2-1
Ky ushtrim është analog me stilet tjera te permendura. Ky stil përmirëson në mënyrë efektive shpejtësinë tuaj të leximit. Filloni duke lexuar një pjesë për katër minuta, duke shënuar se ku keni filluar dhe mbaruar si ‘pista juaj e vrapimit’. Përsëriteni këtë edhe tre herë, çdo herë duke synuar të përfundoni në një periudhë më të shkurtër: tre minuta, dy minuta dhe në fund një minutë. Vazhdoni të përdorni gishtin tuaj si një ritëm vizual, duke u siguruar që ai të kalojë vijën e finishit në kohën e caktuar. Praktikimi i rregullt i stërvitjes 4-3-2-1 do të forcojë muskujt tuaj të leximit.

Skremo përpara se të lexoni
Skremimi (skimming) ju mundëson të fitoni një pasqyrë të gjerë të përmbajtjes përpara se të zhyteni në të më thellë. Mbani në mend se skremimi efektiv duhet të jetë i shpejtë; nëse është shumë i ngadalshëm, kalon në lexim.

Krijoni pyetje duke ekzaminuar imazhet, titujt ose çdo pyetje të caktuar për lexim. Ju gjithashtu mund t’i ktheni titujt në pyetje për të nxitur kuriozitetin tuaj. Nëse jeni duke lexuar një libër shkollor ose lexim të caktuar, kushtojini vëmendje çdo pyetjeje të dhënë. Shfletoni leximin dhe
bëni supozime se ku mund t’i gjeni përgjigjet. Kjo qasje rrit fokusin tuaj, ndërsa lexoni me synimin për të kërkuar përgjigje, në vend që të përpiqeni të thithni të gjithë informacionin menjëherë. Kur lexoni vepra joletrare, gjithmonë mund të merrni parasysh pyetje të tilla si ‘Pse e shkroi autori këtë libër?’ kur lexoni hyrjen, ‘Cilat janë idetë kryesore këtu’ dhe ‘Si mund të jetë e dobishme kjo në jetën time’. Këto pyetje shërbejnë si udhërrëfyes për një kuptim më të thellë.

Përfundimi
Të lexuarit është një aftësi që, kur trajtohet me teknikat e duhura, mund të përmirësohet. Strategjitë si përdorimi i një shenjestruesi vizual dhe zvogëlimi i fiksimeve të syve janë të thjeshta por shumë efektive. Ashtu siç stërvitni muskujt tuaj, ju mund të ushtroni muskujt tuaj të
leximit me stërvitjen 4-3-2-1.

Për të përmirësuar të kuptuarit, përfshihuni në aktivitete të paraleximit, si skremimi dhe bërja e pyetjeve për të udhëhequr leximin tuaj. Praktika e vazhdueshme është çelësi për zotërimin e këtyre teknikave. Siç e tha me vend Dr. Seuss, ‘Sa më shumë të lexoni, aq më shumë gjëra do të dini. Sa më shumë të mësoni, aq më shumë vende do të shkoni.’