fbpx

Pse teknologjia është një mjet efektiv në mësimin e gjuhës angleze?

Teknologjia i lejon studentët të përparojnë dhe të praktikojnë me ritme të ndryshme.

Ajo iu mundëson mësuesve të krijojnë një mjedis mësimor që është i favorshëm për të gjitha nivelet e ndryshme të nxënësve të gjuhës së huaj në këtë rast të gjuhës angleze. Nuk ka mundësi të jenë dy studentë të njëjtë, dhe për këtë arsye, shpesh është e vështirë të ofrohet material praktik që është efektiv për klasën në tërësi.

Aftësia për të gjurmuar në mënyrë dixhitale përparimin, pikat e forta dhe të dobëta të studentëve tuaj është gjithashtu një mjet i dobishëm kur planifikoni mësime dhe aktivitete për klasën tuaj.

Teknologjia ofron mundësi shtesë për të përforcuar aftësitë gjuhësore të fituara rishtazi.

Ushtrimet! Mësimi dhe zotërimi i një gjuhe të re kërkon shumë përsëritje. Teknologjia si mjet për studentët që dëshirojnë të mësojne anglishten e bën më të lehtë për studentët të praktikojnë atë që kanë mësuar në klasë në disa mënyra.

Teknologjia paraqet skenarë dhe ndërveprime të jetës reale.

Ka kaq shumë mundësi fantastike për studentët që të përdorin teknologjinë si një mjet ekspozimi ndaj situatave të jetës reale në anglisht.

Kjo mund të jetë përmes filmave, shfaqjeve televizive, videoklipeve, platformave  dhe madje edhe ndërveprimeve ballë për ballë me aplikacione si Skype, FaceTime, Zoom, Google Meet etj.

Teknologjia prezanton koncepte të reja sfiduese vizualisht dhe dëgjimisht.

Studentët mund të largohen vetëm shumë nga tekstet dhe fletët e punës. Burimet e lapsit dhe letrës mund të jenë shumë kufizuese. Kur prezantoni koncepte të reja sfiduese duke përdorur teknologjinë në klasë, ka më shumë gjasa të mbani vëmendjen e studentëve tuaj. Teknologjia gjithashtu mund t’ju ndihmojë të shpjegoni konceptet e vështira në mënyra më të kuptueshme duke përdorur burime vizuale dhe audio si dhe shembuj të prezentimeve të ndryshme.

Teknologjia e bën klasën më tërheqëse dhe emocionuese.

Le ta pranojmë – studentët e sotëm janë rritur në epokën e teknologjisë me ritëm të shpejtë dhe kënaqësi të menjëhershme. Ka kaq shumë burime të mahnitshme teknologjike që mund t’i përdorni për të përmirësuar mësimet  dhe aktivitetet tuaja, saqë edhe studentët më të aftë për teknologjinë do të mahniten.

 

Teknologjia sjell ngjyra në mësimet “bardh e zi”.

Mësimi i një gjuhe tjetër hap botën tonë të madhe, të ndritshme dhe të bukur. Të jesh në gjendje të komunikosh në më shumë se një gjuhë është e paçmueshme. Megjithatë, ka pjesë të çdo gjuhe që nuk janë më emocionueset për t’u mësuar Psh, shpjegimet e pjesëve të ligjërates së gjuhës angleze dallon me shpjegimet që kanë ndodhur 10-15 vite më pare pa përdorimin e teknologjisë!

.