fbpx

TOEFL vs IELTS

Të gjithë studentët ndërkombëtarë që duan të studiojnë në një vend anglishtfolës duhet të tregojnë se kanë nivelin e kërkuar të gjuhës angleze. Ka disa provime të gjuhës angleze që pranohen nga universitetet në të gjithë botën. Ne do të fokusohemi në dy prej tyre: IELTS dhe TOEFL.

Përpara se të vazhdojmë, le të shohim se çfarë kuptimi kanë këta emra. IELTS është Sistemi Ndërkombëtar i Testimit të Gjuhës Angleze. TOEFL është testi i anglishtes si gjuhë e huaj. Për të aplikuar në universitet ju duhet të bëni testin Akademik IELTS ose TOEFL iBT. Këto teste mund të bëhen në qendrat e testimit në vendin tuaj.

IELTS, për shembull, është i disponueshëm në më shumë se 3000 qendra testimi në mbi 60 vende, duke u dhënë studentëve mundësi dhe fleksibilitet të pakrahasueshëm me shumë teste të tjera të gjuhës angleze.

Ju mund të gjeni qendrën tuaj më të afërt të testimit duke ndjekur këto lidhje: IELTS dhe TOEFL. Kostoja e testeve përcaktohet gjithashtu nga qendra e testimit në vendin tuaj, kështu që kontaktoni ata për të mësuar koston. Të dy testet pranohen nga universitetet më të mira në vende të ndryshme në mbarë botën, por ato janë shumë të ndryshme për sa i përket strukturës dhe llojeve të pyetjeve. Lexoni më tej për të mësuar më shumë rreth secilit prej këtyre testeve për të vendosur se cilin duhet të bëni dhe cili është më i mirë për ju.

Këto dy teste janë në pronësi të organizatave të ndryshme testuese.

IELTS është në pronësi të përbashkët nga: Këshilli Britanik, Cambridge Assessment English dhe IDP Australia (në të cilat Hotcourses Abroad është një filial). Testi është shkruar dhe administruar nga Cambridge Assessment English. Është British Council dhe IDP Australia që drejtojnë qendrat e testimit në mbarë botën.
TOEFL iBT është në pronësi, shkruar dhe administruar nga Shërbimi i Testimit të Arsimit (ETS) një organizatë në SHBA.

Këtu është një përmbledhje e ngjashmërive dhe ndryshimeve kryesore midis dy testeve:

IELTSTOEFL
MetodaE bazuar në letër, kompjuter dhe onlineBazuar në letër, kompjuter dhe online
KohëzgjatjaNën 3 orëNën 2 orë
Rezultatet0-90-120
Rezultatet3-13 ditë4-13 ditë
Pranuar ngaMbi 11,000 organizata dhe institucione në mbarë botënMbi 12,000 universitete dhe institucione në mbarë botën

 

Formati i testeve:
Edhe pse të dyja testet testojnë katër aftësitë e gjuhës angleze (të dëgjuarit, të lexuarit, të shkruarit dhe të folurit), ato e bëjnë këtë në mënyra të ndryshme:

IELTSPyetjeTOEFLPyetje
Dëgjim 30 minuta40Dëgjim 36 minuta18
Lexim 60 minuta40Lexim 35 minuta20
Shkrim 60 minuta2 detyraShkrim 29 minuta2 detyra
Të folurit 11-14 minuta3 pjesëTë folurit 16 minuta4 pjesë

 

Llojet e pyetjeve të testit:
IELTS ka lloje të ndryshme pyetjesh. Një përzierje e këtyre do të shfaqet në testet e dëgjimit dhe leximit:
Zgjedhje e shumfishte
Përputhje
Etiketimi i planit/hartës/diagramit
Formulari/shënimi/tabela/diagrami i rrjedhës/plotësimi i përmbledhjes
Plotësimi i fjalisë
Plotësimi përmbledhës
Pyetje me përgjigje të shkurtra
E vërtetë / E gabuar / Nuk është dhënë
Po/Jo/Nuk është dhënë

Pyetjet me një përgjigje me shumë zgjedhje (ku zgjidhni një përgjigje nga opsionet A, B, C ose D) janë lloji më i zakonshëm i pyetjeve në TOEFL. Llojet e tjera të pyetjeve përfshijnë pyetje që përputhen dhe me shumë përgjigje (ku zgjidhni më shumë se një përgjigje nga disa opsione).

Të dëgjuarit (Listening):
Një mit i zakonshëm është se IELTS bazohet në anglishten britanike dhe TOEFL në anglishten amerikane, por fakti është se të dy testet kanë një sërë theksesh angleze: thekse të Amerikës së Veriut, Britanisë, Australisë dhe Zelandës së Re.

Testi IELTS Listening ka katër pjesë, me dhjetë pyetje secila. Pjesët 1 dhe 2 janë në një kontekst të përditshëm social. Pjesët 3 dhe 4 janë në një kontekst edukativ dhe trajnimi. Pjesët 1 dhe 3 përfshijnë më shumë se një folës, ndërsa pjesët 2 dhe 4 janë monologje (vetëm një person flet).

Ekzistojnë 2 lloje artikujsh dëgjimi në testin TOEFL: leksione dhe biseda, e të dyja përdorin gjuhën që pritet të dëgjoni dhe përdorni në universitet. Testi përbëhet nga:
3 leksione me nga gjashtë pyetje secila
2 biseda me dy folës me pesë pyetje për bisedë

Të lexuarit (Reading):
Janë tre pasazhe (tekste) në testin IELTS Academic Reading me gjithsej 2,150-2,750 fjalë. Mos harroni se këto pyetje do të mbulojnë një sërë llojesh pyetjesh.
Tekstet e leximit vijnë nga libra, revista, revista, gazeta ose faqe interneti. Ju nuk pritet ta dini mirë temën. Ju duhet të jeni në gjendje t’u përgjigjeni pyetjeve bazuar në përmbajtjen e tekstit.

TOEFL iBT ka dy pasazhe leximi. Çdo fragment është afërsisht 700 fjalë dhe ka dhjetë pyetje. Ashtu si me IELTS, ju nuk pritet të dini lëndën dhe duhet të jeni në gjendje t’u përgjigjeni pyetjeve bazuar në përmbajtjen.

Të shkruarit (Writing):
Ka dy detyra në të dy testet e shkrimit IELTS dhe TOEFL.

Detyra e parë e testit të shkrimit akademik të IELTS ka informacion të paraqitur në një grafik, tabelë ose diagram. Keni 20 minuta për të përfunduar detyrën dhe për të shkruar të paktën 150 fjalë.

Në detyrën e dytë, ju keni 40 minuta për të shkruar një minimum prej 250 fjalësh në përgjigje të një këndvështrimi, argumenti ose problemi. Detyra dy vlen dyfishin e notave të detyrës një. Nëse jeni duke marrë testin IELTS të bazuar në letër, të dyja detyrat do të duhet të shkruhen me dorë.

Detyra e parë e sesionit të shkrimit të testit TOEFL është shumë e ndryshme. Detyra është e integruar si me leximin ashtu edhe me dëgjimin. Ju duhet të lexoni një pasazh të shkurtër dhe të dëgjoni një leksion të shkurtër. Më pas ju duhet të shkruani një përgjigje bazuar në atë që keni lexuar dhe dëgjuar.

Detyra e dytë është shkrimi i një eseje që shpreh dhe mbështet një opinion në një diskutim në klasë. Ju keni gjithsej 30 minuta për të përfunduar sesionin e shkrimit të testit TOEFL.

Të folurit (Speaking):
Dallimi kryesor midis testeve të të folurit IELTS dhe TOEFL është se testi i të folurit IELTS bëhet me një ekzaminues ose ballë për ballë ose me një telefonatë me video. Testi regjistrohet për qëllime trajnimi dhe verifikimi. Testi juaj shënohet nga ekzaminuesi dhe verifikohet nga ekzaminerët e tjerë nëse është e nevojshme.

Në testin TOEFL, ju dëgjoni pyetjet dhe më pas i thoni përgjigjet tuaja në një mikrofon. Përgjigjet tuaja shënohen nga një kombinim i AI (të vlerësuar nga kompjuteri) dhe rishikuesve njerëzorë.

Testi i të folurit IELTS mund ose nuk mund të merret në të njëjtën ditë me pjesët e tjera të testit, ndërsa TOEFL merret në të njëjtën ditë me pjesët e tjera.

IELTS Speaking ka tre pjesë. Në pjesën e parë, ju jepni informacione personale dhe diskutoni tema të përditshme. Në pjesën e dytë, ju jepet një detyrë në të cilën keni një minutë për të përgatitur përgjigjen tuaj. Pastaj keni dy minuta për të mbajtur fjalimin tuaj. Pjesa e fundit është një diskutim me ekzaminuesin mbi një temë që lidhet me atë në pjesën e dytë.

Cili test është më i lehtë?
Kjo është një pyetje e pamundur për t’iu përgjigjur pasi varet nga përvoja e secilit person. Disa njerëz preferojnë pyetje me zgjedhje të shumëfishta dhe i kanë më të lehta. Disa njerëz preferojnë të flasin me një person dhe jo me një kompjuter. Disa njerëz e kanë të vështirë të përshkruajnë një grafik, ndërsa të tjerëve mund t’u duket mjaft sfiduese të lexojnë, dëgjojnë dhe flasin të gjitha në të njëjtën kohë. Megjithatë, për ata që aplikojnë në universitetet kanadeze nëpërmjet programit të vizave Student Direct Stream (SDS), IELTS është alternativa më e lehtë.

Në kohën e shkrimit, ndryshimet janë futur kohët e fundit në kërkesat e gjuhës SDS, që do të thotë se studentëve që aplikojnë përmes rrugës SDS tani u kërkohet vetëm të kenë një rezultat akademik IELTS prej 6.0 ose ekuivalent për të studiuar në Kanada.

Cili test është më i mirë për mua?
Ju duhet të kuptoni se çfarë lloj studenti i gjuhës angleze jeni dhe çfarë lloj pyetjesh dhe testesh preferoni. Provoni të bëni teste praktike si për IELTS ashtu edhe për TOEFL dhe shikoni se cili ju përshtatet më shumë juve dhe aftësive tuaja.

Përsëri, siç u tha më herët, IELTS është potencialisht zgjidhja më e mirë nëse po kërkoni të aplikoni për të studiuar në Kanada nëpërmjet skemës së vizave SDS. Me një kërkesë SDS prej vetëm 6.0, IELTS ofron një prag më të ulët në krahasim me testet e tjera të pranuara të gjuhës angleze.

Sa kohë do të më duhet që të përgatitem për IELTS?
Një tjetër pyetje e pamundur për t’iu përgjigjur pasi varet nga shumë faktorë. Faktorët më të rëndësishëm janë niveli aktual i anglishtes dhe se cilin rezultat ju duhet të arrini. Të qenit realist për nivelin tuaj të anglishtes tani, çfarë duhet të arrini dhe deri kur është e rëndësishme. Ndoshta do t’ju duhen katër deri në gjashtë javë për të bërë një kurs përgatitor për IELTS, i cili do t’ju ndihmojë të kuptoni dhe praktikoni llojet e ndryshme të pyetjeve dhe çdo test aftësie.

Këto kurse përgatitore nuk do të përmirësojnë nivelin tuaj të anglishtes, por vetëm njohuritë tuaja për testin. Ju NUK do ta përmirësoni rezultatin tuaj vetëm duke bërë shumë teste pa pushim. Për të përmirësuar rezultatin tuaj, ju duhet të përmirësoni edhe nivelin tuaj të përgjithshëm të anglishtes.