fbpx

Bilingualizmi dhe Multilingualizmi

Në një botë që rrëmbehet nga konceptet e gabuara dhe ide të paragjykuara për aftësinë në gjuhë, sot është koha të shkatërrojmë mite dhe të festojmë fuqinë e të qenit bilingual (dy gjuhësh) dhe multilingual (shumë gjuhësh). Të qënurit bilingual dhe multilingual hap dyer për një sërë mundësish, pasuron përvojën e të mësuarit, promovon gjithëpërfshirjen dhe diversitetin. Nëse kurrë ju nuk e keni ndjerë një ngritje krenarie për aftësinë tuaj për të biseduar lirshëm në dy gjuhë, nuk jeni vetëm. Me 43% të popullsisë botërore që janë bilingual, ju jeni vetëm një ndër të shumtë që e mbajnë këtë aftësi të jashtëzakonshme.

 

Reflektoni për një moment: Çfarë është ajo që ju bën të dalloheni përtej bilingësisë suaj? Ndoshta kurrë nuk e keni konsideruar atë më parë, por të qenit bilingual hap dyer për një sërë mundësish pra me njohuritë e juaja në gjuhë të huaja mund të bëjë që interpretimi zëri, fjalët publike, ose finesa gjuhësore të jenë forcë e juaj.

Komunikimi efektiv nuk bazohet vetëm në të qenit një folës i natyrshëm ose në të pasur vite përvojë mësimi. Në fakt, është konstatuar se gjithsej 65% të komunikimit është jo-verbal. Pra, nese drejtori juaj ekzekutiv mund të mos shfaqë një nivel aftësie mbi B2 në gjuhën angleze, suksesi i tyre ndoshta buron nga mënyra si ata përcjellin mesazhet e tyre më shumë se sa nga kompleksiteti i zotërisë së gjuhës.

Nisja në udhëtimin e mësimit të gjuhëve të huaja nuk është vetëm për të fituar një aftësi të re, pra është një përvojë që ndryshon jetën. Është për të kuptuar se mënyra si ju shprehni mendimet tuaja mban shumë më shumë peshë sesa kompleksiteti i fjalëve apo gramatikës suaj. Mësimi i një gjuhe të re ju detyron të dilni jashtë zonës së komfortit, të përshtateni, të lidheni botën përtej kufirit me kultura të ndryshme dhe në fund të rriteni si individ.

Multilingualizmi apo shumëgjuhësia është aftësia për të folur shumë gjuhë. Më shumë se gjysma e popullsisë së botës është në gjendje të flasë të paktën dy gjuhë, ku disa flasin tre, katër ose edhe më shumë. Por çfarë nëse koha dhe paratë janë pengesa në kërkimin tuaj për multilingualizëm (shumë gjuhësh)? Mos u frikësoni sepse ka shumë mënyra për të përfshirë mësimin e gjuhëve në rutinën tuaj të përditshme pa pasur ndonjë pengesë apo ndërprerje në orarin tuaj. Në vazhdim ua rekomandojmë  si të veproni.
Filloni duke mësuar shprehje të caktuara – ato fraza të çmuara që e bëjnë rrjedhën e bisedës më të lehtë. Përktheni në internet ose interpretoni për familjen, miqtë, ose bashkëpunëtorët për të përmirësuar shkathtësitë tuaja të komunikimit duke ofruar një shërbim të vlefshëm.
Trajnoni veshët tuaja duke u përfshirë në muzikë të huaj, duke luajtur instrumente, ose duke kënduar së bashku. Dhe më e rëndësishmja ruani një qëndrim pozitiv dhe kënaquni me procesin.Gjithashtu vlenë të ceket se mënyra më efektive për të mësuar gjuhën angleze dhe për të përmirësuar aftësitë është ndjekja përmes kursit e këtë mund të ju sugjerojmë Anglia Academy.

Nuk është sekret që motivimi është forca kryesore pas suksesit. Pa të edhe planet më të mira mësimore dhe burimet dështojnë. Megjithatë, nëse keni pasion dhe vendosmëri për të përparuar më tutje, mundësitë janë të pafundme. Individët multilingualë, së bashku me ata që hulumtojnë, shpesh ndihen përpara kur vjen puna akademike dhe profesionale. Është një rregull i thjeshtë: sa më shumë gjuhë flisni, aq më mirë kuptimi juaj i anglishtes bëhet, duke hapur dyer për mundësi dhe përvoja të reja.

Kështu, herën tjetër që gjeni veten duke admiruar aftësitë tuaja bilingë kujtoni se nuk jeni vetëm që të flisni dy gjuhë – jeni në dijeni të artit të komunikimit efektiv, kuptimit kulturor dhe rritjes personale. Pranoni multilingualizmin tuaj, sepse është një fuqi që kalon përtej fjalëve dhe pasuron çdo aspekt të jetës suaj.