fbpx

C.I.T.E - Certificate for International Teachers of English

C.I.T.E Exam for English Teachers - Teaching Qualification

What is C.I.T.E?

C.I.T.E. is Anglia Examinations' Certificate for International Teachers of English ANGLIA EXAMINATIONS ENGLAND. Ky kualifikim është i dizajnuar për t’i dhënë mundësinë mësimdhënësve të Gjuhës Angleze të kenë një njohje ndërkombëtare të aftësive, njohurive dhe eksperiencës së tyre në Gjuhën Angleze.

C.I.T.E funskionon në të njejtën mënyrë si ҫdo test standardizues tjetër i Gjuhës Angleze për një qëllim të caktuar në këtë rast qëllimi është mesimdhënia e Gjuhës Angleze.

For more information click on the Examinations England official website by clicking here: https://www.anglia.org/cite

The certificate has no expiration date

  What criteria are required to enter the C.I.T.E test?

  No criteria are required to enter the test for C.I.T.E. Although you may have had other qualifications before none of them are required. The test for C.I.T.E can be taken by current English teachers or students who want to become teachers in the future.

   What level of English do you need?

   Për t’u bërë mësimdhënës i Gjuhës Angleze kërkohet një nivel i caktuar i Gjuhës Angleze. Të mësosh nxënës të vegjël dhe të mësosh nivele më të larta apo persona të rritur kërkohet nivel i ndryshëm i Gjuhës Angleze, në teori dhe në praktikë. Për këtë arsye kandidatëve i ofrohen dy verzione të testit për C.I.T.E, ai i ‘Young Learners dhe ai i ‘General Training.

   Për testin C.I.T.E Young Learners nevojitet të paktën niveli B2 sipas CEFR (Common European Framework for Languages) për kandidatin që do ti nënshtrohet testit. Për testin C.I.T.E (General Teaching) kandidati duhet të ketë nivel C1 sipas CEFR. Testi C.I.T.E (General Teaching) kërkon njohje të termeve gramatikore dhe funksioneve në Gjuhën Angleze, së bashku me Gjuhën Angleze që përdoret gjatë mësimdhënies.

    What preparation is necessary for the examination?

    Anglia Examinations në Kosovë ofron trajnime për mësimdhënie të Gjuhës angleze duke përfshirë edhe përgaditjen për testin C.I.T.E. Për informata rreth trajnimeve kliko këtu!

    Once the candidate has completed the registration form for the C.I.T.E test, the preparatory materials for the test version of his choice will be forwarded. The candidate will accept: Test syllabus, Sample test (test test) and test test solutions (KEY).

    Also below we recommend a list of books that will help you prepare for the test and that will help you in your professional development as an English teacher.

    • Brown, H. Douglas. 2000. Principles of Language Learning and Teaching. Prentice Hall Regents.
    • Brown, Douglas H. 2001. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy.
    Prentice Hall Regents.
    • Harmer, Jeremy. 1983. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman.
    • Hewings, Martin. 2005. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
    • Ioannou-Georgiou, Sophie and Pavlos Pavlou. 2003. Assessing Young Learners. Oxford: Oxford
    University.
    • Slattery, Mary and Jane Willis. 2001. English for Primary Teachers. Oxford: Oxford University Press.
    • Vale, D. and A. Feunteun. 1995. Teaching Children English. Cambridge: Cambridge
    University Press

     Examination process

     Testet në të dy verzionet e C.I.T.E mbahen online, në kompjuter në qendrën e testimit të Anglia Examinations Kosovo, në sesionin e testimit të zgjedhur nga kandidati. Informatat rreth sesionit të testimit dërgohen në emailin e kandidatit pas regjistrimit.

     The test takes place through the official Portal of Anglia Examinations UK and before candidates undergo testing they will recieve information about their login details to the testing portal. Candidates will also receive the guide for the use of the exam portal prior to the exam session.

     The C.I.T.E test lasts 3 hours.

     Shkarko udhëzuesin për përdorim të portalit për testim në butonin më poshtë!

     Udhëzues për përdorim të portalit për testim

      Results and Certificates C.I.T.E

      The results are sent electronically to the email provided during the application.

      Duration of results:

      Regular procedure - 5-6 weeks after receiving the tests at the control center in Chichester, England
      Procedurë të shpejtuar (Fast Track Service) – 10-15 ditë pas përfundimit të testimit – Pagesë shtesë prej 35€

      Note: The duration of receipt of certificates varies, and may take up to 8 weeks after completion of testing.

      The electronic certificate can be sent in a shorter period of time at the special request of the candidate.

       Testing sessions

       Testing session

       • 27 JANAR 2024
       • 10 SHKURT 2024
       • 9 MARS 2023
       • 20 PRILL 2024
       • 25 MAJ 2024
       • 15 QERSHOR 2024
       • 13 KORRIK 2024
       • 10 GUSHT 2024
       • 14 SHTATOR 2024
       • 19 TETOR 2024
       • 16 NËNTOR 2024
       • 7 DHJETOR 2024

       Deadline for registration

       • 12 JANAR 2024
       • 26 JANAR 2024
       • 23 SHKURT 2024
       • 5 PRILL 2024
       • 10 MAJ 2024
       • 31 MAJ 2024
       • 28 QERSHOR 2024
       • 26 KORRIK 2024
       • 30 GUSHT 2024
       • 4 TETOR 2024
       • 1 NËNTOR 2024
       • 22 NËNTOR 2024

        PRICES:

        The fee for the International C.I.T.E Teaching Qualification is 199euro.
        Payment must be made to the bank account: TEB Bank – Anglia Academy- 20-20-0001335926-46