fbpx

C.I.T.E exam for English Teachers + trajnim

Cka është C.I.T.E - Teaching Qualification?

Anglia Academy Kosovo është qendër e licensuar për testet e standardizuara të gjuhës angleze nga Anglia Examinations England me bazë në Chichester të Anglisë.

Anglia Examinations England ofron teste të standardizuara të gjuhës angleze, duke përfshirë edhe testin C.I.T.E (Certificate for International Teachers of English) – Teaching Qualification i cili është kualifikim ndërkombëtar për mësimdhënie të gjuhës angleze.

Ky test është i dizajnuar për të i dhënë mundësinë mësimdhënësve të Gjuhës Angleze të kenë një njohje ndërkombëtare të aftësive, njohurive dhe eksperiencës së tyre në Gjuhën Angleze.

CITE ofrohet në dy verzione: CITE Young Learners dhe CITE General Teaching.

Testi C.I.T.E zgjat 3 orë dhe përfshin 3 shkathtësi si: writing, reading dhe speaking.

 

  Rreth trajnimit

  Trajnimi për testin C.I.T.E – Teaching Qualification do të ju ndihmoj të njoftoheni me përmbajtjen dhe formatin e testit, të përgaditeni dhe të arrini rezultat pozitiv nga testimi.

  Trajnimi do të përfshijë përgaditje per testin C.I.T.E -Teaching Qualification, teste provuese (Sample tests), dhe ushtrime të pasuara me këshilla për përmirësim nga ligjëruesi.

  Pjesë e trajnimit do të jetë edhe një modulë që përfshinë metodat më bashkëkohore të mësimdhënies.

  Të gjithë pjesëmarrësit do të marrin një pako me materiale përgaditore për testin C.I.T.E ku përfshihen edhe teste provuese së bashku me zgjidhjet e testit (answer key).

  Training duration:: 10.00-15.00

   

   

  Shkarkoni syllabusin e trajnimit

   Kush mund të bëhet pjesë e C.I.T.E Teaching Qualification + trajnim?

   Experienced teachers who want to have international recognition of their teaching experience and skills

   Student apo të sapo diplomuar që duan të fitojnë eksperiencë dhe të zgjerojnë mundësitë për punësim brenda Kosovës apo jashtë vendit

   Të gjithë ata që duan të kenë avancim në karrierë si mësimdhënës të Gjuhës Angleze

     Training dates

     Të gjitha datat e trajnimit dhe testimit më poshtë janë gjatë vikendit (të shtunave)

     • Trajnimi: 20 Janar 2024 - Testi: 27 Janar 2024
     • Trajnimi: 2 Mars 2024 - Testi: 9 Mars 2024
     • Trajnimi: 18 Maj 2024 - Testi: 25 Maj 2024
     • Trajnimi: 12 Tetor 2024 - Testi: 19 Tetor 2024
     • Trajnimi: 9 Nëntor 2024 - Testi: 16 Nëntor 2024

     PRICES:

     C.I.T.E Teaching Qualification Exam’ + Trajnim për mësimdhënie të Gjuhës Angleze + materialet: 199€