fbpx

Fjalë të Gjuhës Angleze që duhet t`i fusni në fjalorin e përditshëm

Kur jeni duke mësuar një gjuhë të re në këtë rast gjuhën angleze, atëherë është e rëndësishme të kuptoni faktin që kur ju njihni rreth 2500-3000 fjalë, kjo do t’ju ndihmojë të kuptoni 90% të bisedave në anglisht, artikuj në gazeta, revista etj. Kurse pjesa  tjetër e gjuhës mund të mësohet me kalimin e kohës dhe në vartësi të asaj se ku dëshironi të arrini ju. Në vend që të përpiqeni të mësoni përmendësh një pjesë të madhe të fjalëve të vështira, është e rëndësishme të mësoni fjalë të duhura dhe frazologji të përditshme të kësaj gjuhe.

Në këtë blog, ne ju sjellim një listë me fjalë thelbësore që  janë shumë të dobishme për fjalorin tuaj të përditshëm për më tepër do t’ju ndihmojnë të flisni Anglisht me më vetëbesim.

Tani, le të bëjm një sfidë!

Më poshtë mund të gjeni fjalë të gjuhës angleze, kuptimin e tyre dhe nga një shembull. Mundohuni të kuptoni secilën fjalë duke u bazuar në kontekst dhe krijoni një shembull personal.

 

Ju uroj fat dhe ju mund ta bëni këtë!

 

FjalaKuptimiPërdorimi
Absence 

mungesë,

The teacher is marking his absence.
AcademicakademikColleges accept students with a strong academic background..
BoundaryKufij. kufizimIt is important to draw boundaries with friends.
BorrowhuamarrjeI regularly borrow books from the library.
CharacteristickarakteristikëBeautiful mountains are characteristic of Kosovo and Albania.
DialoguebisedëThe director tried to initiate a dialogue between the students.
EmbracepranojAnna learnt to embrace her flaws.
Foreignjasht kufijve të huajMany Kosovars live in a foreign country.
Generate 

shkaktoj/prodhoj/gjeneroj

The teacher asked her students to generate ideas for the community  projects.
Highlighttheksoj/ vë në dukjeThe report highlighted the words that an English as a Second Language student should learn.
IncorporatepërfshirjeIt is important to incorporate fruits and vegetables into your daily meals.
Justifyarsyetoj The politician tried to justify his actions.